Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Prioritou projektu je predovšetkým zvýšiť zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v Košickom kraji pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je zameraný na 2  generačne rozličné cieľové skupiny obyvateľstva košického kraja, teda 2 rozdielne generácie, ktorých prepojenie a medzigeneračná spolupráca môže predstavovať prínos pre rozvoj a sociálnu kohéziu Košického  kraja.

EZÚS Via Carpatia do tohto projektu vstúpil v spolupráci 2 partnermi so Združením IT Valley a s  Košickým samosprávnym krajom.

Špecifickým cieľom projektu bude Vytvorenie systémovej stratégie prepojenia stredných a vysokých škôl v oblasti IT za účelom zníženia odlivu mladých talentov z Košického kraj pri zmapovaní komplexného vnútorného potenciálu  územia Košického regiónu a jeho materiálnych, finančných a inštitucionálnych zdrojov. Ďalej v projekte plánujeme vypracovať stratégiu Aktívneho starnutia, za účelom lepšieho zmapovania potrieb seniorov.

Úrad vlády SRRealizované s finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej republiky, program podpora regionálneho rozvoja.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.