Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

GPHMUN 2019 - modelové zasadnutie OSN

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Projektu sa okrem Gymnázia Pavla Horova zúčastnili aj gymnazisti Košického a Prešovského kraja: Gymnázium na Ul. Komenského v Trebišove, Gymnázium Šrobárova Košice, Gymnázium v Sečovciach, Gymnázium arm. gen. L. Slobodu v Humennom, Gymnázium Cyrila Daxnera z Vranova nad Topľou.

Modelové OSN – GPHMUN 2019 je projekt realizovaný formou odbornej simulácie, kde mladí študenti dostávajú priestor vyjadriť svoje názory, myšlienky a argumenty k súčasnej geopolitickej situácii vo svete. Cieľom trojdňovej konferencie bolo podnietiť vzdelávanie a diskusie o aktuálnych problémoch a výzvach, medzinárodných vzťahoch a diplomacii. Žiaci si počas troch dní vyskúšali na vlastnej koži, aké je to byť v roli diplomata. Každému účastníkovi bola pridelená jedna členská krajina, ktorú reprezentuje ako delegát. Témy pre diskutérov boli rozdelené do troch oblastí: ekonomicko-finančná organizácia (Economic and financial Council), s témou extrémna chudoba a jej cyklus, bezpečnostná organizácia (Security Council),  kde hlavou témou bola kríza na Ukrajine a environmentálna organizácia (Enviromental committee), kde riešili problém znečisťovania oceánu tretieho sveta.

Benefitom pre žiakov je aj skutočnosť, že všetky rokovania prebiehajú v anglickom jazyku.

Mladí ľudia sa počas  projektu naučia participovať na riešení celospoločenských problémov, jasne a zrozumiteľne formulovať vlastné postrehy a názory, nadobudnú viac sociálnych a komunikačných zručností, najmä aktívneho počúvania, argumentácie, asertívneho správania, získajú zručnosť v technikách diplomacie, oboznámia sa s diplomatickým protokolom, prácou veľvyslancov  a nadväzujú priateľstvá so svojimi vrstovníkmi.

V závere GPHMUN boli ocenení najlepší delegáti jednotlivých komisií:

  1. Economic and financial Council: J. Šepták (Gymnázium Trebišov), K. Tomáš (Gymnázium Pavla Horova)
  2. Enviromental committee: L. Harmóciová (Gymnázium Pavla Horova) a M. Lejko (Gymnázium arm. gen. L. Slobodu Humenné)
  3. Security Council : M. Kohút (Gymnázium Trebišov) a  P. Borovský (Gymnázium arm. gen. L. Slobodu Humenné)

Valné zhromaždenie riešilo drogovú vojnu v Mexiku. Najlepším tímom boli S. Kvaková, K. Tomáš a P. Horný (Gymnázium Pavla Horova). Na organizácii a zabezpečení súťaže, ktorá sa konala pod záštitou Gymnázia Pavla Horova, sa podieľali samotní gymnazisti.

Ďakujeme všetkým gymnáziám, ktoré prijali naše pozvanie za podporu a profesionalitu pri riešení globálnych problémov na GPHMUN. Tešíme sa na stretnutie na 2. ročníku znova o rok.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.