Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditelia stredných škôl si prevzali menovacie a poverovacie dekréty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Menovací dekrét si prevzala Darina Dudičová z Gymnázia Krompachy, Michal Mitrík zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej Košice, Eva Matejová zo Strednej odbornej školy Jozefa Skakkayho Košice a Melánia Konečná zo Školského internátu Medická 2 Košice.

„Snažíme sa zodpovedne pristupovať k výberu nových riaditeľov škôl, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Záleží nám na školstve a nechceme obchádzať ani Radu školy.  Právomoc nevymenovať navrhnutého riaditeľa školy bude zriaďovateľ uplatňovať iba vtedy, keď budú existovať dôvodné obavy, že jeho výber neprispeje ku skvalitneniu vzdelávania a výchovy študentov, alebo dokonca môže negatívne ovplyvniť fungovanie školy,“ vysvetlil predseda KSK R. Trnka.

Pri menovaní riaditeľov škôl Úrad KSK vychádzal z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2015.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.