Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Študenti lákali na návštevu regiónov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Vo štvrtok 11. apríla 2013 sa v Košiciach uskutočnila súťaž Vitajte v našom regióne, ktorá je vyvrcholením niekoľkomesačného úsilia študentov základných a stredných škôl. Členovia 34 študentských tímov zo Slovenska predstavili verejnosti prezentácie regiónov, navzájom si konkurovali a súťažili vo viacerých kategóriách. O víťazoch rozhodla odborná porota. Tá hodnotila najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu, najzaujímavejšiu prezentáciu regiónu a najlepší prezentačný tím.

"Odbornú porotu tvorili 13 členovia, manažéri z oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, ale hlavne odborníci na cestovný ruch. Ich skutočne kritické hodnotenie a následné posúdenie všetkých kritérií nebolo ľahké, pretože všetky súťažné tímy sa snažili odprezentovať čo najlepšie," povedal programový riaditeľ JASR Adam Šepetka.

Partnerom ocenenia Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu je Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). „V prostredí silnej konkurencie na svetovom a domácom trhu cestovného ruchu uspejú iba tie produkty, ktoré svojou komplexnosťou a nápaditosťou oslovia tak domácich, ako aj zahraničných návštevníkov, a vďaka spolupráci jednotlivých regionálnych subjektov prispejú aj k rozvoju samotného regiónu,“ kategóriu zhodnotil zástupca SACR pre Košický kraj Marián Ivan.

Podujatie otvorili generálna riaditeľka JASR Monika Korkošová a zástupkyňa Košického samosprávneho kraja Alena Didyková. „Pre Košický kraj je to významné podujatie, ktoré pomáha kvalitnejšie rozvíjať cestovný ruch. O to zvlášť, že ide o prípravu študentov na základných a stredných školách, ktorí neskôr môžu svoje vedomosti využiť v praxi. Veľmi si vážime našu dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou Junior Achievement Slovensko, ktorá pravidelne organizuje toto podujatie, a tak pomáha pri orientácií mladých ľudí v oblasti cestovného ruchu na Slovensku,“ povedala Alena Didyková z referátu cestovného ruchu Úradu KSK. Súťaž bola pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu.

Na súťaži sprevádzajú študentov aj učitelia. Bola medzi nimi aj Edita Skripová zo Strednej odbornej školy v Snine. „Základom je vlastná poznávacia činnosť žiakov, pri ktorej sa, veríme, naučia viac o svojom regióne, o možnostiach jeho rozvoja. Zároveň tento predmet umožňuje študentom prejaviť sa, rozvíja ich tvorivosť, samostatnosť, zodpovednosť. Súťažou získajú priamu skúsenosť, zbierajú informácie, učia sa vnímať ostatných, komunikovať v tíme, pripravujú propagačný materiál, zostavujú vlastný produkt, prezentujú ho, porovnávajú s konkurenciou - to je to, čo bude raz pre nich prínosom. Je to určitý emocionálny zážitok, ktorý si zapamätajú dlhšie, ako definície o cestovnom ruchu.“

Víťazi súťaže Vitajte v našom regióne

DoubleTree by Hilton Najzaujímavejšia prezentácia regiónu

1. miesto - GRAND TOUR, Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
2. miesto - Liptov – Dream land, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
3. miesto - Amazing Trip, ZŠ J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca

AT&T Najlepší prezentačný tím

1. miesto - Shalom Trenčín, SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín
2. miesto - GRAND TOUR, Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
3. miesto - Appony, Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany

SACR Najlepší regionálny produkt cestovného ruchu

1. miesto - Liptov – Dream land, Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš
2. miesto - Magic, SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
3. miesto - Shalom Trenčín, SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín

NESS Prezentačné vystúpenie súťažného tímu na pódiu

1. miesto - Shalom Trenčín, SOŠ podnikania, Veľkomoravská 14, Trenčín

Najoriginálnejší maskot podujatia

1. miesto - TURMAR Group, Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.