Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výzva pre hodnotiteľov v Programe spolupráce Interreg V-A

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom programu vyhlasujú Výzvu pre hodnotiteľov /SKHU-CFA-1702/ s cieľom získať kvalifikovaných teritoriálnych a odvetvových odborníkov pre účely odborného hodnotenia žiadostí o poskytnutie FP v rámci Prioritnej osi 3 - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility.

Vybraní uchádzači budú zaradení do Zoznamu odborných hodnotiteľov Programu Interreg V-A SK-HU a budú evidovaní v databáze počas realizácie programového obdobia 2014 – 2020. Zoznam hodnotiteľov môže byť pravidelne aktualizovaný. Na hodnotení žiadostí o FP môžu participovať len tí hodnotitelia, ktorí sú registrovaní v zozname hodnotiteľov programu. Registrácia v zozname hodnotiteľov nepredstavuje záväzok Spoločného technického sekretariátu (STS) a SZPO (Széchenyi Programme Office Nonprofit Kft. ako hosťujúcej organizácie STS) podpísať zmluvu o dielo s úspešnými kandidátmi.

Podrobné informácie o výzve ako aj podmienky a spôsob podania žiadostí sú uvedené na webovej stránke programu www.skhu.eu.

Ďakujeme za Váš záujem.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.