Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Workshop STROMY projektu Umelecké terapie v praxi

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Sekundárnou úlohou je zameranie na zvýšenie sociálnych komunikačných zručností ľudí v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach poskytujúcich služby na riešenie sociálno-patologických následkov. Zážitkovo vzdelávací workshop pre dospelých je vedený sebaskúsenostnou formou, s praktickými ukážkami využiteľnými v praxi dopĺňaný teoretickými blokmi. Priznať si, že potrebujeme pomoc môže byť niekedy najťažším prvým krokom pri riešení problémov nezávisle na tom, kto sme a s akým problémom sa snažíme vyrovnať.

Leták projektu

Workshopy sú venované psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom a odborníkom v pomáhajúcich profesiách pracujúcich s deťmi a mládežou do 30 rokov. Workshopy budú prebiehať 1 x v mesiaci od júla 2018 do marca 2019. Obsahovo sú postavené na zvládnutie sociálnych a komunikačných zručností pre prácu s deťmi a mládežou, rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach sociálnych služieb. 

Účasť na workshopoch je bezplatná Prihlášky posielajte do 27.7.2018 na facilitas@post.sk v tvare: Meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo, zamestnávateľ, cieľová skupina, pracovná pozícia. Pripojte pár motivačných viet o sebe a čo Vás vedie k účasti na projekte. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ! Pozvánka a program na www.facilitas.skhttp://nds.nds.sk/stream/activities

Workshopy sú v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov.

Podrobnejšie informácie

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.