Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Roboty budú tancovať aj hrať futbal na Alejovej

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cieľom 18. ročníka súťaže je rozvoj záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov riadenia technologických procesov. Vyhlasuje ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská spoločnosť elektronikov a organizuje Gymnázium Alejová 1 Košice.

Od 5. do 7. apríla bude v Košiciach 136 účastníkov v 46 družstvách z celého Slovenska súťažiť v dvoch hlavných kategóriách: Konštrukcia a RoboCup Junior. V prvej kategórii je cieľom súťažiacich skonštruovať robota na zadanú tému z prinesenej stavebnice. Vytvorený model musí plniť požiadavky zadanej úlohy. Kategória RoboCup Junior je rozdelená do troch častí - Futbal s elektronickou loptou, Záchranár a Tanec robotov. Porota hodnotí v dvoch samostatných vekových kategóriách Primary do 14 rokov a Secondary od 14 do 19 rokov.

Víťazné družstvá v kategóriách RoboCup postúpia na 17. majstrovstvá sveta vo futbale robotov RoboCup 2013, ktoré sa uskutočnia v holandskom Eindhovene v júni tohto roku. Na vlaňajších majstrovstvách sveta v Mexico City Slovensko úspešne reprezentovalo práve družstvo z košického Gymnázia na Alejovej ulici, ktoré zvíťazilo v kategórii Superteam secondary dance.

RoboCup je súťaž pre mladých nadšencov robotiky, no výsledky ich práce sú zaujímavé aj pre dospelých. Žiaci základných škôl i študenti stredných škôl dokážu postaviť a naprogramovať malého robota na tému, ktorej zadanie dostanú až na súťaži. Pri robotickom futbale musia vyhrať nad súpermi v turnaji na robotickom futbalovom ihrisku. V súťaž robotov záchranárov musia prejsť modelom budovy, prekonávať prekážky a vyhľadávať obete. Tancujúce roboty súťažia na zvolenú hudbu s použitím kostýmov, kulís aj svetelných efektov.

„Pre začínajúcich mladých elektronikov je najjednoduchšie zapojiť sa do týchto aktivít s bežnou robotickou stavebnicou. Ak majú trochu tvorivosti, nadšenia pre vec a základy programovania, majú dobré šance zapojiť sa do súťaže. Okrem programovania pridajú aj vedomosti z elektroniky a riadenia. Mladým odporúčame začať so stavbou a programovaním robotov čo najskôr,” hovorí predseda poroty Pavel Petrovič z Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Princípom v súťaži RoboCup je, že nadobudnuté poznatky, ktoré jednotlivé súťažné tímy získajú, budú zdieľať a uverejnia ich aj pre ostatné tímy. Je to zároveň prezentácia šikovnosti každého jednotlivca aj družstva, ktorí sa delia o svoje skúsenosti s ostatnými súťažiacimi.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.