Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Plán udržateľnej mobility Košického kraja

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Logá organizácií zapojených do financovania projektu

Základné informácie o projekte

Popis projektu

Plán udržateľnej mobility Košického kraja (PUM KK) sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná).

Podkladom pre jeho vypracovanie je zber údajov a spracovanie podrobných dopravných prieskumov a dopravného modelovania (v rôznych obdobiach kalendárneho roka a týždňa s cieľom zistiť prepravné toky a dopravné potreby regiónu).

Výsledkom sú definované vízie, ciele a opatrenia vo forme konkrétnych projektov a plánom implementácie. PUM podlieha strategickému environmentálnemu hodnoteniu (SEA).

Súčasťou PUM Košického kraja bude okrem uvedených výstupov aj dokument „Aktualizácia Plánu dopravnej obslužnosti KSK“. Aktualizovaný PDO v budúcnosti zabezpečí optimálnu obslužnosť kraja pri využití maximálnej efektívnosti verejných prostriedkov.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Po realizácii projektu bude kraj disponovať údajmi z rôznych dopravných prieskumov. Košický samosprávny kraj bude mať aktualizovaný PDO, ktorý do budúcnosti zabezpečí optimálnu obslužnosť kraja za maximálnej efektívnosti využitia verejných prostriedkov. Projekt prispeje k riešeniu situácie v dopravnej oblasti kraja, nakoľko po realizácii projektu bude KSK disponovať strategickým materiálom, na základe ktorého bude následne možné realizovať opatrenia v oblasti dopravy prostredníctvom projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu. PUM bude strategickým dokumentom, ktorý bude mať svoj plán implementácie a monitoringu.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.