Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pracovné stretnutia k Akčnému plánu najmenej rozvinutého okresu Košice – okolie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Účastníci pracovného stretnutiaJednotlivé pracovné stretnutia boli zamerané na prioritné oblasti ako sú vzdelávanie, priemysel, malí a strední podnikatelia, poľnohospodárstvo, infraštruktúra, cestovný ruch, životné prostredie, sociálna oblasť a marginalizované rómske komunity. Pracovné skupiny viedol Ing. Miloš Mihók, manažér MAS Rudohorie.

Predmetom rokovaní bola analýza kľúčových problémov v prioritných oblastiach, ktoré tvoria základ pre tvorbu analytickej časti pripravovaného dokumentu.  

Účastníci pracovného stretnutiaStretnutí sa na pozvanie pani prednostky Okresného úradu Košice – okolie zúčastnili zástupcovia relevantných odborov Úradu Košického samosprávneho kraja, zástupcovia miest a obcí, neziskových organizácií a podnikatelia.

Obce, fyzické osoby – podnikatelia a sociálno-ekonomickí partneri, ktorí majú záujem predložiť projektové zámery do Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Košice – okolie sú povinní vyplniť formulár na predkladanie projektových zámerov a doručiť ho písomne na Okresný úrad Košice – okolie alebo elektronicky na e-mail: prednosta.ks@minv.sk.

Formulár na predkladanie projektových zámerov:

Viac informácií k procesu tvorby Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Košice – okolie nájdete na príslušnej stránke Ministerstva vnútra SR.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.