Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zastupiteľstvo má prvú komisiu na ochranu verejného záujmu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Členmi komisie sa stali zástupcovia jednotlivých politických strán Peter Pandy, Viliam Zahorčák, Pavol Bečarik, Ján Sekáč, Csaba Furik, Peter Berinšter  Milan Potocký , Peter Huba a Iveta Fulková.  

Podľa legislatívnych ustanovení členom tejto komisie môže byť iba poslanec zastupiteľstva samosprávneho kraja. Komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov.

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov deklaruje povinnosť samosprávneho kraja zriadiť komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Poslanci a predseda vyššieho územného celku sú povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali funkcie a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok. K písomnému oznámeniu najneskôr do 30. apríla musia priložiť potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.

Komisia je kontrolný orgán zastupiteľstva, ktorá v prípade pochybnosti o úplnosti alebo pravdivosti oznámení môže požiadať verejného funkcionára o vysvetlenie. V prípade, že komisia nepovažuje podané vysvetlenie za dodatočné, je oprávnená dať podnet na začatie konania podľa tohto zákona.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.