Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pracovné stretnutie zástupcov regionálneho rozvoja v pôsobnosti vyšších územných celkov a zástupcov Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády Slovenskej republiky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Stretnutia sa okrem predstaviteľov všetkých samosprávnych celkov zúčastnili aj odborníci z oblasti regionálneho rozvoja, kultúry a zdravotníctva v Košickom kraji, ktorí sa podieľajú na tvorbe novej Stratégie.

Cieľom pracovného stretnutia bola predovšetkým aktívna diskusia aktérov z jednotlivých regiónov v oblasti regionálneho rozvoja, výmena skúseností a hľadanie možných riešení spoločných problémov.

V rámci stretnutia boli predstavené hlavné závery zo Správy o realizácii priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR za rok 2016, ktorú vypracovala Sekcia regionálneho rozvoja na Úrade vlády SR, v spolupráci s odborníkmi v oblasti regionálneho rozvoja. Zároveň odzneli informácie o súčasnom stave tvorby Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030 a harmonogram ďalších krokov. Cieľom stratégie je podpora udržateľného dynamického inkluzívneho rozvoja komunít a modernej inovačne orientovanej ekonomiky v regiónoch, mestách a obciach Slovenska v prospech zlepšenia životných podmienok ich obyvateľov, kvality ich sídelného prostredia, vytvorenia podmienok pre využitie ich špecifických potenciálov, udržateľné a efektívne využitie ľudských, ekonomických a prírodných zdrojov, ich rozvoj a ochrana.

Druhá časť programu bola zameraná na odbornú diskusiu k dvom oblastiam – oblasť kultúry a oblasť zdravotníctva v kontexte regionálneho plánovania.

Prezentácie, ktoré odzneli na stretnutí:

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.