Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vážený poskytovateľ lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Uvedené tvrdenie potvrdilo aj MZSR (Odbor vyhodnocovania procesov v podriadených organizáciách Úradu pre riadenie podriadených organizácií MZSR). Preto Vás žiadame o ponechanie cenníkov v pôvodnom stave (t.j. pred prijatím novely). K dezinformáciám došlo najmä z dôvodu rôznej interpretácie pojmov - lekárska služba prvej pomoci, resp. ambulantná pohotovostná služba.

Zmena nastane až v ambulantnej pohotovostnej službe po vydaní nových povolení pre organizátorov na prevádzkovanie ambulancií pevnej siete pohotovostnej služby, ktorí vzídu z výberových konaní. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby  (t.č. je to stále LSPP) bude výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 2 eurá. Ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady za služby podľa § 38 ods. 3 písm. c) 0 eur. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje je výška úhrady za služby v 38 ods. 3 písm. c), ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. c) 10 eur.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.