Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Nezábudky pomáhali Radosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Súčasťou aktivít zahrňujúcich osvetu, snahu odbúrať predsudky a zlepšiť duševné zdravie ľudí s psychickým ochorením je zbierka Dni Nezábudiek a tohto roku prebiehala od 29. 9. do 3. 10. 2017. Súčasťou zbierky bolo aj 27 klientov Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“, 4 dobrovoľníci a  95 študentov stredných a vysokých škôl. Vďaka ich veľkej snahe a ochote ísť do ulíc a takouto formou poukázať na problémy dnešného sveta, týkajúce sa tejto oblasti ľudského života sa podarilo vyzbierať až 1650€. Z vyzbieranej sumy ide 70% organizácii a 30% Lige za duševné zdravie na administratívne účely a mediálnu osvetu.

Počas zbierky sa realizátori stretli s rôznymi pozitívnymi, ale žiaľ aj s negatívnymi reakciami. Ani to ich však neodradilo, aby pokračovali v úsilí zbierať finančné prostriedky, ktoré pomôžu zlepšiť sociálne služby poskytované tejto marginalizovanej skupine obyvateľov, ich začlenenie do spoločnosti a odstránenie predsudkov voči ním, ich rodinným príslušníkom a odborníkom psychiatrie. Klienti v tieto dni ukázali, že aj napriek svojmu handicapu dokážu byť prínosom pre celú spoločnosť a pomáhať nie len sebe, ale aj ostatným.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.