Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Regióny sú proti unáhlenej novelizácii zákona o cestovnom ruchu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zástupcovia ôsmich samosprávnych krajov a riaditelia štyroch krajských organizácií cestovného ruchu (Turizmus regiónu Bratislava, Žilinský turistický kraj, Krajská organizácie cestovného ruchu Košický kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska) hovorili s generálnou riaditeľkou sekcie cestovného ruchu MDVRR SR Ivanou Magátovou a pracovníkmi Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) predovšetkým o prvých skúsenostiach s uplatňovaním zákona o podpore cestovného ruchu.

Členovia pracovnej skupiny SK8 sa zhodli na tom, že sú zásadne proti unáhlenej novelizácii zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Dôvodom je skutočnosť, že zákon je v praxi príliš krátko na to, aby v novele bolo možné postihnúť všetky kritické body jeho implementácie. Organizácie cestovného ruchu môžu napríklad kapitálové prostriedky zo štátnej dotácie na rok 2012 použiť až do novembra 2013, no dovtedy by sa už mal zákon meniť.

Pracovná skupina SK 8 v cestovnom ruchu a krajské organizácie cestovného ruchu žiadajú Sekciu cestovného ruchu MDVRR o hľadanie možností v dvoch hlavných oblastiach. Prvou je financovanie úloh prenesených na vyššie územné celky, ktoré sú formulované v Národnej stratégii rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike. Druhou oblasťou je podpora cestovného ruchu prostredníctvom operačných programov v budúcom programovacom období.

Pracovné stretnutie pripravil referát cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja v spolupráci so sekciou cestovného ruchu ministerstva dopravy. Jeho súčasťou bola v pondelok 11. marca aj prehliadka historického centra mesta Košice, ktoré je v roku 2013 európskym hlavným mestom kultúry. Odborníci na turizmus ocenili prehliadku Dómu sv. Alžbety a archeologického komplexu Dolná brána so známym sprievodcom Milanom Kolcunom.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.