Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rezidentský program

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Strategickým cieľom projektu je okrem iného zvýšenie počtu všeobecných lekárov a pediatrov na celom území SR; zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti a ochrana pacientov v zdravotníckych zariadeniach najmä v oblasti primárnej starostlivosti; doplnenie kvalitných lekárov primárnej starostlivosti s rešpektovaním potrieb regiónov. Program umožňuje lekárom, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, alebo sa rozhodli pre zmenu špecializačného štúdia, absolvovať špecializačnú prípravu v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria.

V súvislosti s plnením agendy regionálneho zdravotníctva a z dôvodu predchádzania krízovým situáciám pri ukončení poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti, Košický samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a zdravotníctva nadviazal spoluprácu so vzdelávacími ustanovizňami ako aj poskytovateľmi všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a pediatrami.

Kontaktnou osobou pri získavaní informácií zo strany rezidentov a poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ktorí plánujú v blízkej budúcnosti ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti je: 

PhDr. Peter Dringuš
tel.: 055/7268295
e-mail: peter.dringus@vucke.sk.

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.