Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

I. ročník tanečno-pohybovej súťaže Tancuj srdcom 2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Súťaž finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Mesto Rožňava, SCA Hygiene Products, a. s. Gemerská Hôrka, M Media, s.r.o. Rožňava, spol. Tena, Tesco Rožňava, Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota, Kvetinárstvo Mirka Rožňava, Urbariálna spoločnosť Hanková, Michal Domik – Dovaj Rožňava, Tanečný klub Sambed Rožňava, p. Monika Vávrová a OZ Jasanima.

Bohatý program súťaže sa začal po slávnostnom príhovore riaditeľky Jasanima – DSS Rožňava, p. PhDr. Beáty Šlosárovej a príhovore vedúcej odboru sociálnych vecí a zdravotníctva, Ing. Zuzany Juskovej. Súťažiacich hodnotila päťčlenná odborná komisia v zložení: Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, Mgr. Ján Lipták – odborník na foklór, Július Schwarz – tréner a rozhodca spoločenských tancov, Mgr. Mária Hlaváčová – entomuzikologička, pracovníčka GOS Rožňava a Ing. Peter Majorčík, aktívny dobrovoľník Jasanima - DSS Rožňava a bývalý tanečník.

Súťaž tvorili prehliadky rôznych žánrov modernej, ľudovej a spoločenskej tanečnej tvorby jednotlivcov, párov a kolektívov z celkom trinástich zariadení. Každé vystúpenie bolo jedinečné a nezabudnuteľné. Diváci ocenili všetky výkony neutíchajúcim potleskom. Členovia poroty zhodnotili nezabudnuteľné vystúpenia a výhercom sa stal každý účastník súťaže. Súťaž nebola o prezentácii perfektne nacvičených choreografií, ale to tom, že hudbu je potrebné cítiť a nechať sa ňou unášať a priniesť radosť všetkým, ktorí v sále obdivovali tanečné umenie.

 Prvý ročník súťaže dokázal, že aj ľudia s duševným znevýhodnením dokážu tancovať srdcom a tancom vyčariť úsmev na tvárach všetkých prítomných.  

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.