Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2016

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V snahe zvyšovať kvalitu správ bol formulár pre zber údajov aktualizovaný a aktuálne obsahuje 3 časti:

  1. napĺňanie hlavných cieľov v nadväznosti na stratégiu Európa 2020,
  2. doplňujúce údaje,
  3. poznámky k Správe.

Aj keď Správa o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie regionálneho rozvoja je v podstate ex post hodnotením spracovaným na základe podkladov z verejne dostupných databáz, poskytuje vhodnú spätnú väzbu o aktuálnom stave vo vybraných oblastiach regionálneho rozvoja v Košickom kraji a umožňuje tak posúdiť efektívnosť a smerovanie pripravovaných budúcich aktivít. Vybrané údaje poskytujú prierezový pohľad na vývoj v Košickom kraji vo všetkých oblastiach, nie len v tých, ktoré vie Košický samosprávny kraj svojimi aktivitami ovplyvniť.

Prezentácia vybraných údajov za jednotlivé sledované oblasti za Košický kraj

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.