Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dokumenty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Hodnotiace správy

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Správa o stave a úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti je súbor informácií dávajúci obraz o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých stredných škôl, o ich postavení v rámci sústavy stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a je určená na jednej strane občanom Košického samosprávneho kraja, ktorí o tieto informácie majú záujem, na strane druhej riaditeľom stredných škôl ako motivácia k zlepšeniu výsledkov ich strednej školy.

Pokyny predsedu KSK

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 8/2020, ktorým sa určuje čerpanie dovolenky pre riaditeľov škôl a školských zariadení

Predseda Košického samosprávneho kraja vydal pokyn, ktorým sa určuje čerpanie dovolenky pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom 9. marca 2020.  

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 1/2011, ktorým sa určuje jednotný postup škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri vykonávaní podnikateľskej činnosti 

Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je upravená Pokynom predsedu KSK č.1/2011 účinným od 15.januára 2011. Podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti školami a školskými zariadeniami sú bližšie upravené Metodickým usmernením predsedu KSK č.1/2011 s prílohami, účinným od 15. januára 2011.

Kritéria pre priznávanie príplatkov za riadenie, osobných príplatkov, kreditových príplatkov a odmien riaditeľom škôl a školských zariadení

Cieľom kritérií je dosiahnuť a zabezpečiť objektívnu a transparentnú aplikáciu pri priznávaní príplatkov v rámci odmeňovania riaditeľov škôl a školských zariadení

Informačný katalóg o stredných školách

Pomocník pri výbere strednej školy na školský rok 2022/2023

Catching-up Regions Initiative (CuRI)

Report z podujatia s názvom Spolupráca SOŠ a zamestnávateľom v kontexte trhu práce I, ktoré sa konalo 11.5.2021 prostredníctvom platformy Zoom a bolo organizované Košickým samosprávnym krajom a Svetovou bankou.

Report zo stretnutia z 11.5.2021

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.