Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Hnedé tabule informujú o turistických cieľoch

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Nosnou a najväčšou aktivitou v cezhraničnom projekte INFOTOUR bola výroba a osadenie zvislého dopravného značenia k 48 vybraným kultúrnym a turistickým cieľom na území Košického samosprávneho kraja. „V okresoch Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice okolie, Košice mesto, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica bolo na cestách I., II. a III. triedy a na rýchlostných cestách osadených spolu 121 návestných tabúl a 184 smerových tabúl. V 32 obciach a mestách na území kraja boli ďalej osadené priestorové informačné tabule,“ hovorí Alena Didyková.

„Tabule by mali pomôcť zlepšiť informovanosť návštevníkov o turistických cieľoch na území regiónu. Očakávame od toho zvýšenie počtu turistov a následne by sa to malo prejaviť aj vo zvýšenom dopyte po doplnkových službách súvisiacich s cestovným ruchom,“ vysvetľuje vedúca referátu cestovného ruchu KSK Adriana Šebešová. V súlade s legislatívou sú návestné a smerové tabule v slovenskom jazyku, ich súčasťou sú medzinárodne uznávané piktogramy, ktoré pomáhajú pri orientácii návštevníkom z akejkoľvek časti sveta.

V infraštruktúre cestovného ruchu KSK majú mimoriadny význam. „Pomôžu návštevníkom a turistom v lepšej navigácií a zároveň zdôraznia regionálne hodnoty, ktoré na území kraja máme,“ dodáva manažérka projektu Alena Didyková z referátu cestovného ruchu KSK. „Išlo o pilotný investičný projekt. Inovatívnym prvkom je, že s maďarskými partnermi prezentujeme spoločný produkt – tematické cesty na oboch stranách hranice. Turistom pomôžu aj brožúry Gotická, Vínna a Železná cesta v štyroch jazykových mutáciách (slovenčina, angličtina, maďarčina a nemčina) v celkovom náklade šesťtisíc kusov.

Presný názov projektu je „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách (A Kulturális és turisztikai helyszínek kijelölése az úthálózaton illetve a tematikus útvonalokon)”, v skrátenej verzii INFOTOUR. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného cestovného ruchu a spojiť európske kultúrne cesty – predovšetkým Gotickú, Vínnu a Železnú - prostredníctvom spolupráce dvoch partnerských regiónov a spoločného informačného systému. Realizoval ho Košický samosprávny kraj v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Vedúcim partnerom v projekte bol Košický samosprávny kraj a partnerom projektu spoločnosť Kulcs tour Kft., založená partnerskou maďarskou župou Borsód – Abaúj – Zemplén. Celkový rozpočet projektu bol 380 886 eur, z toho hlavný partner Košický samosprávny kraj získal 217 420 eur a cezhraničný partner 163 466 eur.

Hnedé tabule nielen pomáhajú v orientácii turistom, ale veľmi pozitívne ovplyvňujú aj povedomie miestnych obyvateľov, ich vzťah k regionálnym hodnotám a hrdosť na domáce prírodné i historické zaujímavosti. Projekt nadväzuje na podmienky označovania významných turistických a kultúrnych cieľov tak, ako ich v technických podmienkach zverejnila Slovenská správa ciest. Označujú ciele na cestných komunikáciách v regióne, usmerňujú toky návštevníkov k pamiatkam a zdôrazňujú regionálne hodnoty.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.