Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Otvorenie Snoezelen miestnosti

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Snoezelen bol vyvinutý v Holandsku so zámerom poskytnúť ľuďom so zmyslovým alebo mentálnym postihnutím vhodnú relaxáciu a prostredie pre trávenie voľného času. Pôvodne sa vychádzalo z presvedčenia, že všetci potrebujeme podnety. Ľudia so špeciálnymi potrebami majú tiež právo na primeranú stimuláciu. Aby sa osoby s postihnutím mohli zúčastniť na takýchto aktivitách, vyžaduje si to vytvorenie špeciálneho prostredia.

Snoezelen spočíva vo vytvorení príjemných zmyslových zážitkov v atmosfére dôvery a uvoľnenia. Zmyslové zážitky stimulujú primárne zmysly bez potreby intelektuálnej aktivity. Dôvere a uvoľneniu napomáha nedirektívny prístup terapeuta. Priestory tejto multisenzorickej miestnosti budú slúžiť prijímateľom zariadenia na povzbudenie všetkých zmyslov, na relaxáciu a zníženie agresivity. Miestnosť bude slúžiť aj na realizáciu iných terapií, najmä bazálnej stimulácie.

Miestnosť budú mať možnosť využívať aj zamestnanci zariadenia na porady, supervízie, relaxáciu. V budúcnosti plánujeme terapiu poskytnúť na využitie aj širokej verejnosti mesta Rožňava a okolia.

Príjemné prostredie miestnosti bolo vytvorené za finančnej podpory dotácie Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, spoločnosti UNIVERSAL – maklérsky dom a za pomoci dobrovoľníckej práce zamestnancov zariadenia.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.