Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Často kladené otázky

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

21.7.2022 - FAQ - CATCHING-UP REGIONS

21.4.2022 - ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA

14.4.2022 - FAQ - CATCHING-UP REGIONS

21.12.2021 - VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

21.12.2021 - FAQ - CESTY

30.11.2021 -FAQ - SOCIÁLNE SLUŽBY/JASLE

2.11..2021 - FAQ - STREDNÉ ŠKOLY

24.9.2021 - FAQ - CYKLTRASY REACT

10.8.2021 - FAQ - MATERSKÉ ŠKOLY  č. 67

10.8.2021 - FAQ - ZÁKLADNÉ ŠKOLY  BSK - PO7

16.7.2021 - FAQ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - Aktualizácia 

22.4.2021 - FAQ - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

29.3.2021 - FAQ - Najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v rámci administratívneho overovania ŽoNFP

23.2.2021 - FAQ - Zoznam najčastejších nedostatkov vo výberovom procese Žiadostí o príspevok

30.11.2020  - FAQ - STREDNÉ ŠKOLY Catching-up Regions

12.12.2019 - FAQ - Otázky a odpovede k prioritnej osi 5

20.9.2019 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému,kód výzvy: IROP - PO1-SC11-2019-44

10.8.2018 - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy : IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

23.5.2018 - SOCIÁLNE SLUŽBY a SPODaSK, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

17.5.2018 - Implementácia stratégií MAS

30.4.2018 - Implementácia stratégií MAS

25.4.2018 - Implementácia stratégií MAS

16.11.2017 - Chod MAS

7.9.2017 - PITNÁ VODA, ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD, KANALIZÁCIA, kód výzvy IROP-PO2-SC421-2017-19

14.7.2017 - DEINŠTITUCIONALIZÁCIA, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

28.6.2017 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16

24.5.2017 - ZDRAVOTNÍCTVO, kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

3.5.2017 - CYKLOTRASYkód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

3.5.2017 - VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

 22.2.2017 -   STREDNÉ ŠKOLY, kód výzvy IROP-PO2-SC223- PZ-2016-3, IROP-PO2-SC223-2016-14

22.2.2017 - ZÁKLADNÉ ŠKOLY, kód výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

29.11.2017  ( AKTUALIZOVANÉ - 27.04.2017) - MATERSKÉ ŠKOLY,   Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.