Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Vianočný Večierok

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Už pred 16.00 hod sa začali schádzať prví hostia. K pozvaným patrili rodinní príslušníci, dobrovoľníci, sponzori i ľudia, ktorí dlhoročne spolupracujú so združením.

V úvode odznelo pár príhovorov. Hostí, ako prvý privítal manažér OZ Mgr. Vladislav Klein, ktorý potom odovzdal slovo štatutárnej zástupkyni a riaditeľke OZ „Radosť“ Mgr. Drahoslave Kleinovej, ktorá v krátkosti informovala o činnosti OZ „Radosť“ za posledné obdobie. K slovu sa dostala i verná dobrovoľníčka pani Magdaléna Hrivniaková, pár slov povedali zástupcovia z OZ Pohľad, a na záver dostali priestor i Judr. Mária Grochová z IQ Servisu a PhDr. Milana Kovaničová CSc. z I. Psychiatrickej kliniky UPJŠ.

Po úvodných príhovoroch nasledoval program, ktorí si pre zúčastnených hostí pripravili klienti ZPP „Radosť“. Program sme zahájili našou vlastnou hymnou, po ktorej nasledovali krátke vianočné vinše, nechýbali ani krásne vianočné koledy ako napr. „Búvaj dieťa krásne“ , „Nesiem Vám noviny“ , „Rolničky, rolničky“ či „Tichá noc, svätá noc“.
Po prvej časti programu sa začalo podávať občerstvenie – Vianočná kapustnica, ku ktorej všetci pozvaní dostali škoricový koláč. Samozrejme na stoloch nechýbala voda, pochutiny – drobné slané a sladké čajové pečivo, káva, čaj. Počas konzumácie kapustnice sa premietali aj fotografie z rôznych akcií, ktoré zrealizovalo RS „Radosť“. Hostia mali takisto čas a priestor na krátke vzájomné rozhovory.

Po občerstvení sa klienti predstavili s druhou časťou programu, ktorá zahŕňala spev a tanec na ľudové piesne: „Kamarátko moja požičaj lajbika“, „Tancuj, tancuj vykrúcaj“, „Jedna stará baba“. Samozrejme nechýbala ani hudobný sprievod skupiny „Pre Radosť“.
Okrem ľudových piesní dvaja klienti predviedli aj spoločenský tanec – Čaču. Program sme zavŕšili Belgickým tancom. Po úspešnom ukončení programu sa začala voľná zábava a do tanca nám hrala hudobná skupina „Pre Radosť“.

Strávili sme krásny večer plný zábavy, hudby, tanca, spevu. Z večierka sme odchádzali s množstvom nových zážitkov a príjemných pocitov. Naša vďaka patrí Združeniu „Radosť“ a predovšetkým manželom Kleinovcom za zorganizovanie takejto kultúrnospoločenskej akcie.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.