Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zdravotná dokumentácia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o  zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

05.08.2019 Michalovce, P. Jilemnického 5827

MUDr. Ľubomíra Benediková

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Ľubomíry Benedikovej - všeobecná ambulancia pre deti a dorast, P. Jilemnického 5827, 071 01 Michalovce, bola s účinnosťou od 5.8.2019 prevzatá MUDr. Evou Komanickou. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.08.2019 Košice, Srbská 1

MUDr. Jarmila Dzúrová (MJD s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia pacientov ZP Dôvera od MUDr. Jarmily Dzúrovej (MJD s.r.o.) - ambulancia pediatrickej neurológie, Srbská 1, Košice, bola s účinnosťou od 1.8.2019 prevzatá spoločnosťou NEURO FIT s.r.o., MUDr. Janka Eliašová, Werferova 3, Košice. Zdravotná dokumentácia pacientov VšZP a ZP UNION (do veku 18. rokov a 364 dní) bola prevzatá Detskou fakultnou nemocnicou Košice. Ostatná dokumentácia pacientov, ktorí už dosiahli vyšší vek sa nachádza v archíve KSK a títo pacienti si v rámci slobodnej voľby lekára musia nájsť novú neurologickú ambulanciu.
 
15.07.2019 Košice, Komenského 37/A

MUDr. Mária Pobehová (MEDIPOBCOM, s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Márie Pobehovej (MEDIPOBCOM, s.r.o.) - pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Komenského 37/A, Košice, bola s účinnosťou od 1.7.2019 prevzatá Košickým samosprávnym krajom do úschovy, nakoľko o zdravotnú dokumentáciu neprejavil záujem iný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Následne od 16.7.2019 bola zdravotná dokumentácia chronických, dispenzarizovaných pacientov Zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s. prevzatá Železničným zdravotníctvom Košice s.r.o. - Železničná nemocnica s poliklinikou Košice, Masarykova 9, 040 01 Košice (MUDr. Martin Orolín, PhD. - pneumologicko-ftizeologická ambulancia). Zdravotná dokumentácia pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. a UNION zdravotnej poisťovne, a.s. bola prevzatá MUDr. Ruženou Timurovou Zambovou, Komenského 37/A, 040 01 Košice. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.04.2019 Rožňava

MUDr. Peter Hruboš (Interná ambulancia s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Petra Hruboša (Interná ambulancia s.r.o.) - ambulancia vnútorného lekárstva, Špitálska 1, Rožňava, bola s účinnosťou od 1.4.2019 prevzatá spoločnosťou NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
01.02.2019 Moldava nad Bodvou

MUDr. Viera Sochová (Soreha s.r.o.)

       
Zdravotná dokumentácia MUDr. Viery Sochovej (Soreha s.r.o.) - ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ČSA 35, Moldava nad Bodvou, bola s účinnosťou od 1.2.2019 prevzatá spoločnosťou Cumulus s.r.o. Dopĺňame, že pre pacientov platí naďalej slobodná voľba lekára.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.