Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Partnerské regióny

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Župa Borsod-Abaúj-Zemplénžupa Nógrád (Maďarsko)

Rámcová dohoda o spolupráci podpísaná v apríli 2004, uzatvorená medzi KSK, BBSK a dvoma maďarskými župami, zameraná na hospodársky rozvoj, rozvoj cestovného ruchu a dopravnej infraštruktúry.

Juhočeský kraj (Česká republika)

Memorandum o spolupráci podpísané v apríli 2004, zamerané na oblasť regionálneho rozvoja, oblasť dopravy a dopravnej infraštruktúry, zdravotníctvo, kultúrne styky a podporu spolupráce škôl, mládežníckych organizácií.

Umbria (Taliansko)

Dohoda o spolupráci z júla 2004, zameraná na rozvoj ekonomického sektora, podporu investičných príležitostí, rozvoj poľnohospodárstva a cestovného ruchu, školstvo, výskum, kultúru, sociálnu oblasť, zdravotníctvo, vzájomné poznávanie regiónov.

Zakarpatská oblasť (Ukrajina)

Memorandum o spolupráci podpísané v októbri 2006, zamerané na pomoc pri budovaní colnej a pohraničnej infraštruktúry, na vývoj partnerskej siete medzi obcami, orgánmi miestnej samosprávy a občianskymi združeniami pohraničných regiónov, na investičnú a zahranično-ekonomickú činnosť medzi regiónmi, na rozvoj turistickej infraštruktúry a cezhraničnej spolupráce.

Krajinské združenie Porýnia (Nemecko)

Partnerská dohoda o spolupráci podpísaná v auguste 2007, zameraná na oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva, pomoc pre zdravotne a sociálne postihnutých, na oblasť bývania, integrácie do spoločnosti, na intenzívnu výmenu poznatkov a skúseností v oblasti školstva a mládeže, na oblasť kultúry, pamiatkovej starostlivosti, práce dobrovoľníkov, starostlivosti o regionálnu kultúru a médiá, výmenu poznatkov a skúseností v oblasti informačných technológií.

Krasnojarsk (Rusko)

Memorandum o výsledkoch stretnutia medzi gubernátorom Krasnojarského kraja RF a predsedom KSK podpísané v marci 2011. Je zamerané na obchodno-ekonomickú a vedecko-technickú oblasť, sféru kultúry, zachovanie kultúrneho a historického dedičstva, na rozvoj spolupráce medzi štátnymi i súkromnými organizáciami.

Department Oise (Francúzsko)

Rámcová dohoda o spolupráci bola podpísaná v marci 2013 posilňuje jednotu európskeho kontinentu a zameriava sa na oblasti školstva, kultúry, športu a aktivity pre mládež.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.