Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Jednou z priorít Košického samosprávneho kraja je zvyšovanie kvality života obyvateľov, ktorí sú na pomoc kraja odkázaní. Za týmto účelom vypracováva Košický samosprávny kraj Koncepciu rozvoja sociálnych služieb spravidla na obdobie 5 rokov, v ktorej sa definujú potreby a ciele na stanovené obdobie. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb vychádza z Národných priorít rozvoja sociálnych služieb a zo spracovaných komunitných plánov obcí a miest na území kraja. Obsahuje dôležité štatistické údaje o počte obyvateľov, vekovej a vzdelanostnej štruktúre obyvateľov kraja, o evidovanej miere nezamestnanosti, príjmovej situácií obyvateľov, o počte poberateľov  dôchodkov, počte osôb so zdravotným postihnutím a pod. Okrem týchto štatistických údajov dokument obsahuje aj prognostické údaje o stave obyvateľstva. Súčasťou koncepcie je aj strategická časť – regionálne priority a opatrenia reflektujúce na zadefinované problémy, ktoré sa každoročne premietajú do akčných plánov.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 24. zasadnutí dňa 26.4.2021 uznesením č. 534/2021 schválilo predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016-2020 do roku 2022.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.