Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Košický kraj: potenciál v informačných technológiách, servisnej robotike a inováciách

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Regionálny program podpory rozvoja ľudských zdrojov v digitálnej ekonomike úzko nadväzuje na schválený vládny plán podpory pre centrá podnikových služieb s rozpracovanými opatreniami, ako aj opatreniami národnej iniciatívy„Priemysel 4.0“ a na „Stratégiu rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školáchv Košickom kraji“ a vzdelávací projekt „IT Akadémia“.

Identifikuje kľúčové témy a aktivity, ktorým je potrebné do roku 2020 sa v Košickom samosprávnom kraji systematicky venovať a ďalej rozvíjať oblasti: rozvoja vzdelávania prostredníctvom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, spolupráce s digitálnym a spracovateľským priemyslom, v komunikácii s rodičmi a verejnosťou.

Košický kraj s mestom Košice majú dobrú možnosť prilákať ďalšie produktívne zahraničné investície do zakladania a rozširovania centier podnikových služieb (BusinessService Center – BSC) a rozvíjať domácu robotickú a priemyselne informatickú základňu. Nová koncepcia podpory podnikových centier služieb na Slovensku schválená v júli 2016 očakáva do roku 2020 vznik 20 000 kvalifikovaných pracovných príležitostí,ktoré by mohli byť k dispozícii na Slovensku v rámci BSC.

Podľa nášho odborného odhadu z očakávaných 20 000 miest pre Slovensko reálne 4 000 pracovných príležitostí môže vzniknúť našim pričinením a dobrou spoluprácou školstva a digitálneho priemyslu v samotnom Košickom kraji.

Viac o Programe podpory rozvoja ľudských zdrojov sa dočítate tu.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.