Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Regionálna inovačná stratégia 2012

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

 

Vzhľadom k tomu, že každá analýza má limitovanú časovú platnosť a vypovedaciu schopnosť, bude ju potrebné ešte doplniť a spresniť koncom roka 2012. Pôjde o aktualizáciu údajov z Eurostatu za rok 2011 pre Východné Slovensko a kvalitatívne hodnotenie zmien, ktoré s istým oneskorením oproti plánu prebiehajú v našich inovatívnych domácich MSP a univerzitách. Materiál poslúži ako dôležitý vstupný podklad pre vypracovanie kvalitatívne novej Regionálnej inovačnej stratégie KSK pre obdobie 2013 - 2020. V súčasnosti je viac než zrejmé, že hospodárske a finančné základy globálnej ekonomiky a ekonomiky Eurozóny sa na začiatku tejto dekády 2010 - 2020 zásadne zmenili. Na tieto radikálne zmeny a výzvy musíme flexibilne a kompetentne zareagovať pomocou aktuálnych analýz a nových politík ak chceme, aby Košický samosprávny kraj a Slovensko v tejto tvrdej hospodárskej súťaži sa mohli úspešne posunúť dopredu. Posun dopredu v inovačnej, hospodárskej a fiškálnej politike znamená aktívne hľadať v spolupráci s našimi partnermi z akademického a podnikateľského prostredia také regionálne inovatívne riešenia, ktoré budú posilňovať našu vlastnú regionálnu inovačnú kultúru a hospodársku výkonnosť. Táto politika musí byť konformná s agendou EU 20-20, s Národným programom reforiem vlády SR pre obdobie 2012 - 2016 a najlepšími skúsenosťami, ktoré sme získali z medzinárodných projektov.

Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja 2012 - analytická časť (vstupná analýza)

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.