Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Krokom skokom - k športom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pripravený je turnaj v stolnom tenise, bedminton, volejbal, biliard, loptové hry. Radi by sme touto cestou prizvali ľudí z blízkeho okolia, a vytvorili tak priestor pre podporu prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie klientov, pre zmenu pohľadu na seba a svoj postoj k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Spoločným prístupom a aktivitou dokážeme vytvoriť priestor pre dobré medziľudské vzťahy, vzájomnú toleranciu a rešpekt.

Zámerom projektu je kombinovanou formou edukačnej a športovej zložky poskytnúť priestor pre starostlivosť o svoje zdravie, svoj vzhľad, telesný a duševný rozvoj. Športovému stretnutiu predchádzali prednášky o Zdraví a zdravom životnom štýle, Zásadách prvej pomoci, Bezpečnosti pri športe. Prednášky boli dopĺňané pravidelným pohybom realizovaným prechádzkami a nácvikom hry stolný tenis v športovo-relaxačnej miestnosti, povzbudzovaním a aktivovaním k pohybu a športovej činnosti aj mimo zariadenia v rodinnom prostredí.

Nezisková organizácia Facilitas n.o. Košice pôsobí od roku 2002 a poskytuje sociálne služby obyvateľom regiónu. Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným, či sociálnym znevýchodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života.

 

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.