Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výberové konanie na vedúceho Informačno-poradenského centra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

a) kvalifikačný predpoklad:

b) iné predpoklady:

c) výberové kritériá:

K žiadosti je potrebné pripojiť:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní musí byť doručená v obálke s označením „Výberové konanie, ORRÚPaŽP IPC - Neotvárať“ na adresu: Košický samosprávny kraj, Odbor personálnej práce a odmeňovania, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice tak, aby bola doručená najneskôr dňa 31.7.2016. O termíne a mieste konania výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.


Výsledok výberového konania

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.