Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výstavba novej trafostanice a zriadenie VN prípojky pre napojenie trafostanice na rozvodnú sieťozitár Šaca

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Zmluva o dielo

Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 - Výkaz výmer

Príloha č. 5 - Stavebné povolenie

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.