Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

„Cestujúce bábky“ priblížia Slovensko a Ukrajinu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Pavol Hrehorčák - Riaditeľ Bábkového divadla v KošiciachV projekte „Cestujúce bábky“, ktorý je prioritne zameraný na deti, bude spracovaných a odvysielaných desať televíznych bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Budú vyrobené na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu s inscenáciami budú odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické atraktivity a ponuku v každej z cieľových lokalít.

„Oba cieľové regióny - Košický kraj aj Zakarpatská oblasť - majú značný, no zatiaľ nie dostatočne využitý potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Jednou z príčin je aj nedostatok informácií o atraktivitách oboch regiónov u ich obyvateľov, ako aj za hranicami regiónu. Vplyvom povojnového usporiadania a umelého, vo viacerých prípadoch až násilného pretrhnutia akýchkoľvek väzieb, vedia obyvatelia o susednom regióne veľmi málo. Napriek takmer tisícročnej spoločnej histórii, keď oba regióny boli súčasťou jedného štátu. Preto sa projektom budeme usilovať pozdvihnúť lokálpatriotizmus najmä detí a mladej generácie,“ hovorí Gabriel Viszlay z odboru kultúry a cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja (KSK).

Partnermi projektu sú okrem KSK aj Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ. Na projekte sa začalo pracovať v októbri tohto roka a jeho realizácia potrvá do apríla 2017. Televízne inscenácie odvysiela na Slovensku RTVS, jednotlivé časti budú podľa zmluvy zaradené do vysielanie na Vianoce 2016.

Miroslav Petiy – Zakarpatské  akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA „Momentálne scenáristi pripravujú dejové línie k jednotlivým častiam. Zároveň máme ukončené kamerové skúšky. Robia sa obhliadky miest k jednotlivým dielom, pripravujú sa dokumenty a licencie potrebné na realizáciu. Na výbere konkrétnych lokácií sa podieľali všetci partneri projektu. Po zozbieraní jednotlivých legiend, povestí, rozprávok a príbehov vyberali témy ku konkrétnym častiam dramaturg, režisér a umelecký šéf Bábkového divadla v Košiciach,“ približuje tvorivú prácu riaditeľ Bábkového divadla Košice Pavol Hrehorčák.

„Ďalšou aktivitou projektu je tvorba spoločnej divadelnej inscenácie, v ktorej sa budú prelínať uvedené príbehy. Okrem zaradenia do repertoára Bábkového divadla Košice a Zakarpatského akademického oblastného bábkového divadlo BAVKA, odohrajú túto inscenáciu aj na podujatiach v cieľových lokalitách na oboch stranách hranice. Doplnia ju aj sprievodné aktivity pre deti – hry a súťaže, ktoré spropagujú lokality,“ vysvetľuje Lenka Jurková Vargová, riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.

Realizáciu projektu bude koordinovať Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice. „Celkový rozpočet projektu je 518 745 eur. Najvyššiu časť grantu získalo Bábkové divadlo v Košiciach,“ približuje Jozef Šuľak z Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice. Rozpočty prijímateľa a partnerov sú nasledovné:

Organizácia Grant
(85 %)
Spolufinan.
(15 %)
Spolu
Košický samosprávny kraj 8 866 1 564 10 430
Bábkové divadlo Košice 271 490 47 910 319 400
Zakarpatské akademické
oblastné bábkové divadlo BAVKA
59 844 10 561 70 405
Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ 44 268 7 812 52 080
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj 56 466 9 964 66 430
Spolu 440 934 77 811 518 745

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.