Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Oznam o vydaní usmernenia Riadiaceho orgánu č.2/2015 k ukončovaniu realizácie projektov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

V nadväznosti na uvedené a v snahe ukončiť implementáciu programu s elimináciou projektov, ktoré budú v zmysle Usmernenia CO č.1/2013-U spĺňať definíciu "nefungujúcich projektov" (a to len v súvislosti s finančným riadením) Riadiaci orgán vydáva toto usmernenie, ktoré stanovuje postup pri implementácii projektov identifikovaných pred stanoveným termínom ako "potenciálne nefungujúce". Ostatné postupy v súvislosti s uvedenými projektmi stanovuje usmernenie EK k ukončovaniu OP a MP CKO č. 16.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.