Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Výzva na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Cieľom výzvy je vytvoriť novú, optimálnu sieť špecializovaných poradcov v  kraji, s dôrazom na inovatívny a kreatívny prístup v poskytovaní špecializovaného poradenstva jednotlivým cieľovým skupinám, ako aj zvýšenie kvality poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva.

Oprávnenými žiadateľmi sú akreditované subjekty, právnické alebo fyzické osoby, ktorým bolo vydané rozhodnutie MPSVaR o akreditácii pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a nevykonávajú svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku.

Žiadatelia projekt predkladajú vyplnením projektového formulára v slovenskom jazyku a predložia ho spolu s požadovanými prílohami podľa pokynov výzvy.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.