Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Projekty z oblasti prevencie kriminality môžu získať dotáciu z Ministerstva vnútra

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Predkladané projekty majú cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom. Termín uzávierky je do 45 dní od vyhlásenia výzvy.

Ministerstvo vnútra má na tento rok pre oblasť prevencie kriminality k dispozícii 500-tisíc €. Plné znenie výzvy, vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a ďalšie prílohy nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Kontaktná osoba pre Košický kraj:

Okresný úrad Košice
PhDr. Martina Pastorová (krajský koordinátor pre prevenciu kriminality)
tel: 055/600 12 85
e-mail: martina.pastorova@minv.sk

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.