Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Upozornenie na povinnosť doručiť cenník zdravotných výkonov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj upozorňuje poskytovateľov, ktorí si uvedenú povinnosť nesplnili, o urýchlené zaslanie cenníka všetkých zdravotných výkonov a zoznamu zdravotných výkonov a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých možno požadovať úhradu.

V prípade, že v rámci vykonania dozoru v zdravotníckom zariadení poskytovateľa Košický samosprávny kraj zistí porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. g) a zv), uloží takémuto poskytovateľovi pokutu až do 3319 eur (§82 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z.z.).

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.