Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

KSK začína s realizáciou piatich investičných projektov v kultúrnych zariadeniach

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, získal kraj nenávratný finančný príspevok na opravy v Baníckom múzeu v Rožňave, Andrášiovskom kaštieli v Trebišove, Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi, michalovskej Hvezdárni a v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Prvé stavenisko v rámci projektu obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ v Trebišove prevzal zhotoviteľ – akciová spoločnosť PEhAES – v piatok 17. júla. V priebehu ďalšieho týždňa budú odovzdané ďalšie štyri staveniská. Ich zhotoviteľmi sú v prípade Baníckeho múzea v Rožňave združenie SMS KAPA Sentinel: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a.s.; v prípade Zemplínskeho múzea v Michalovciach akciová spoločnosť EURO-BUILDING; pri rekonštrukcii astronomického areálu v Moussonovom dome a parku v Michalovciach je to akciová spoločnosť DÚHA a v projekte rekonštrukcie a modernizácie Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi skupina dodávateľov I.K.M. REALITY – STAVING Banská Bystrica.

„Realizácia projektov musí byť ukončená do konca roku 2015. S prácami sa mohlo začať až po ukončení procesu verejného obstarávania a jeho následnej kontrole. Tento administratívny proces sa predĺžil a KSK ho nemohol ovplyvniť. Veríme, že zhotovitelia urobia všetko pre to, aby náročné termíny zvládli. Postup prác budeme veľmi pozorne sledovať a ak vzniknú problémy, budeme ich operatívne riešiť,“ povedal riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát. „Víťazmi verejných obstarávaní sa v súlade s platnou legislatívou stali firmy, ktoré splnili všetky zákonné podmienky. Samosprávny kraj spomedzi uchádzačov nemôže vyberať, musí striktne dodržať podmienky zákona o verejnom obstarávaní a podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom.“

Investičné projekty sa budú realizovať v štyroch múzeách a jednej hvezdárni. Vo všetkých piatich prípadoch ide o pamiatkovo chránené historické objekty. Rekonštrukcie sa budú týkať riešenia havarijných stavov, základného vybavenie, infraštruktúry, rozvodov, okien, dverí, podláh aj exteriérov. Prevádzka múzeí a hvezdárne je počas rekonštrukcií obmedzená, čiastočne ich nahrádzajú vysunuté expozície a pobočky dotknutých kultúrnych zariadení.

Košický samosprávny kraj už z Regionálneho operačného programu v minulosti realizoval štyri projekty – jednu etapu rekonštrukcie Východoslovenského múzea v Košiciach, časť rekonštrukcie historickej sály a predsália vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, Dom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave a rekonštrukciu Letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Cieľom opatrenia ROP je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrnom a poznávacom cestovnom ruchu.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.