Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia rozvoja CR v regióne v NP Slovenský Kras

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras je vypracovaná v zmysle odporúčaní Stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013. Tá odporúča prijať ucelené koncepcie rozvoja cestovného ruchu na všetkých úrovniach riadenia cestovného ruchu a na úrovni samosprávnych krajov a regiónov začať so systematickou prípravou koncepčných a rozvojových dokumentov zameraných na rozvoj cestovného ruchu v obciach, cieľových mestách a regiónoch. Základným znakom cestovného ruchu a najmä jeho produktov je ich regionálny charakter. Myslia sa tým osobitosti a zvláštnosti charakterizujúce z pohľadu cestovného ruchu daný, vymedzený región. Zo svojej úrovne Úrad Košického samosprávneho kraja na svojom území vymedzil viac takýchto z pohľadu cestovného ruchu osobitných a zvláštnych regiónov, centier cestovného ruchu. Jedným z nich je aj región Národného parku Slovenský kras. Z pohľadu Úradu Košického samosprávneho kraja, cestovný ruch má pre ekonomiku samosprávneho kraja nezastupiteľné miesto. Priemysel cestovného ruchu je schopný vytvárať pracovné miesta na relatívne odlúčených miestach vidieka ako sú malé obce, významne prispievajúc tak k ich udržateľnej schopnosti, najmä mladej populácie. Ekonomický význam cestovného ruchu pre región Gemera jednoznačne deklarovala aj Vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom zasadnutí v obci Betliar zo dňa 04. októbra 2006.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.