Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Putovanie za duchovnom po Gotickej ceste

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

logo Spišského JeruzalemaUnikátnu koncepciu kalvárie typu „Jeruzalem“ predstavuje na Gotickej ceste sakrálna krajina na Pažici pri Spišskej Kapitule. Košický samosprávny kraj ju preto zahrnul do programu Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013. Projekt sakrálneho miesta dostal pomenovanie Spišský Jeruzalem. Na jeho realizácii spolupracuje Košický a Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, mesto Spišské Podhradie, Spišské osvetové stredisko, Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, stredné a základné školy aj ďalšie subjekty.

Hostia zo Slovenska, Česka i Maďarska predstavili sakrálnu krajinu na Pažici pri Spišskej Kapitule, najnovšie poznatky o jej dejinách i možnosti zvyšovania atraktivity regiónu prostredníctvom náboženského cestovného ruchu. Predmetom záujmu bolo aj poslanie stredoeurópskej mariánskej cesty a jej prepojenie s Gotickou cestou, či úloha pútnických miest pri evanjelizácii Európy. So záujmom sa stretla prednáška o spirituálnom primáte stredovekých Košíc a dejinách kultu Svätej krvi v Košiciach, či odpoveď na otázku prečo Jezuiti postavili Spišský Jeruzalem. Na konferencii v predpremiére uviedli aj pracovnú verziu pripravovaného dokumentárneho filmu Pavla Dvořáka a Jána Sabola nazvaného Spišský Jeruzalem.

Spišský Jeruzalem – jedno z kľúčových podujatí programu Terra Incognita

V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica skúmali v roku 2002 odborníci zo Slovenskej agentúry životného prostredia krajinný ráz regiónu. Objavili pri tom unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem. Objav potvrdili historici a archeológovia – kaplnky a ďalšie stavby tvoria symbolický Jeruzalem, takmer v mierke jedna k jednej. Veriacim v časoch, keď boli púte do Svätej zeme kvôli vojne s Turkami problematické, mali umožniť čo najvernejšie prežiť krížovú cestu. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.

KSK sa v rámci programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý je súčasťou projektu EHMK Košice 2013, rozhodol tento unikátny priestor oživiť. Keďže územie historického Spiša dnes leží v dvoch krajoch, spolupráca susedných regionálnych samospráv je nevyhnutná. Zhodli sa na tom aj predsedovia Košického a Prešovského samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a Peter Chudík a na pôde Biskupského úradu v Spišskej Kapitule podpísali zmluvu o vzniku združenia na realizáciu unikátneho projektu Spišský Jeruzalem.

„Chceme využiť regionálnu zaujímavosť na rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva. Vybudovať trvalé kultúrne aktivity a pomôcť tak tunajšiemu turizmu, ktorý je na Spiši významným odvetvím hospodárstva,“ povedal predseda KSK Zdenko Trebuľa. Cieľom projektu je oživiť historickú Gotickú cestu a podporiť rozvoj cestovného ruchu a súvisiacich aktivít. Pažica je výnimočná svojou polohou. Je blízko Spišského hradu, v susedstve travertínového územia európskeho významu, na spišsko-gemerskej vetve Gotickej cesty. Nadväzuje na trasu pápežského vlaku Jána Pavla II. Totus Tuus (Krakov – Žilina – Spišské Vlachy – Košice). Má potenciál stať sa vyhľadávaným bodom na mape náboženskej turistiky, ktorá sa rýchlo rozvíja.

„Spišský Jeruzalem je jedno z 13 kľúčových podujatí, ktoré v roku 2013 pripravujeme na rôznych miestach nášho kraja v rámci nášho programu Terra Incognita – Krajina nespoznaná,“ hovorí vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Kovácsová. V polovici mája tu bude trojdňové podujatie, ktoré pripomenie miesto a udalosti viažuce sa k posledným dňom Spasiteľa pred ukrižovaním. Doplní ho bohatý kultúrno-duchovný program. „Veríme, že vznikne tradícia, ktorí podporí myšlienku smerovania tohto priestoru aj k náboženskej turistike. Tento segment cestovného ruchu má vo svete rastúci trend a aj u nás má veľa priaznivcov, veď vychádza z tradícií pútí na miesta spojené s duchovnom. Pre nás je veľmi dôležité, že myšlienka Spišského Jeruzalema sa vyvíja komplexne. Príbeh, miesto i akcia idú ruka v ruke a na spolupráci pri napĺňaní myšlienky sa vzácne podieľa Košický a Prešovský samosprávny kraj, Spišské biskupstvo, Mesto Spišské Podhradie, Spišské osvetové stredisko, Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, stredné a základné školy aj ďalšie subjekty. Urbanisticko-architektonická štúdia Spišského Jeruzalema dala základ celému projektu. Bude na všetkých miestnych aktéroch, ako dokážu myšlienku živiť a rozvíjať ďalej na prospech celého regiónu.“

Spišský Jeruzalem - spojenie viacerých subjektov

Spišský Jeruzalem už má svoju podrobnú Urbanisticko-architektonickú štúdiu religióznej krajiny. Vypracoval ju ateliér ARLAND s.r.o. Spišská Nová Ves

Riešené územie zahŕňa časť Spišskej Kapituly, lokalitu Pažica a areál Sivej Brady v katastri Spišského Podhradia a areál Rybníky (Getsemanské záhrady) v katastri obce Jablonov. Cieľom štúdie je návrh revitalizácie religióznej krajiny, vrátane ideového riešenia pravdepodobných trás Veľkonočného mystéria. Momentálne sa pracuje na realizačných projektoch obnovy barokových kaplniek a návrhoch drobnej architektúry vrátane spevnených plôch. Na prácach sa priamo podieľajú viaceré subjekty: cirkev, miestna samospráva, dobrovoľníci...

Tak, ako sú rozmiestnené objekty v Jeruzaleme, taká je poloha religióznych objektov na Spiši. Určite to nie je náhoda, ale zámer niekdajších tvorcov. Ide o kaplnky sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského i samotný dóm sv. Martina, pútnická kaplnka sv. Kríža na Sivej Brade zjavne pripomína Golgotu. Všetky objekty symbolizujú najdôležitejšie miesta Kristových zastavení a jeho pôsobenia. Jedna z lokalít, inšpirovaná Getsemanskými záhradami, už zanikla. Bola však zistená archívnym prieskumom - v južnom cípe katastra Jablonova sa nachádza záhrada pri rybníku. Pažica je obklopená Božími mukami, ktoré polohou symbolizujú bašty historického Jeruzalema. Tunajší travertín tvorcovia dokonale využili, podarilo sa im vytvoriť optickú predstavu kamenných múrov – hradieb. V 19. storočí tento zámer ešte zvýraznili, keď vysadili borovicu čiernu, ktorí pripomína céder. Aj teplá klíma Pažice evokuje prírodu Palestíny a Izraela.

Logo a ochranná známka Spišský Jeruzalem

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal 12. októbra 2012 Osvedčenie o zápise ochrannej známky číslo 233415, na ktorej je zobrazené logo - Spišský Jeruzalem. Majiteľom ochrannej známky je Košický samosprávny kraj.

Autorkou grafického návrhu loga je Mgr. Art. Barbara Kovalová. Pri tvorbe loga vychádzala autorka z niekoľkých symbolov:
Jeruzalemský kríž bol symbolom jeruzalemského kráľovstva. Tvorí ho veľký rovnoramenný kríž so štyrmi malými krížmi v rohových poliach. V súčasnosti je znakom Jeruzalema.
Veže gotickej Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule sú jedinečnou dominantou na trase Spišského Jeruzalema. Katedrála bola postavená v rokoch 1245 – 1273. V súčasnosti je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO:
Podľa odporúčania ikonopiseckej školy z Košíc a Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska sú použité tri farby: zlatá farba symbolizuje nebo, biela farba symbolizuje nevinnosť a čistotu, modrá farba symbolizuje ľudstvo.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.