Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Najlepší z Mosta úsmevov budú aj na Virvare

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

PlagátNa dvanástom Moste úsmevov bude účinkovať 14 kolektívov, jedenásť z nich je z Košického, dva z Banskobystrického a jeden z Trnavského samosprávneho kraja. Most úsmevov chce ukázať, že ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú možnosti, schopnosti, talent, tvorivosť a iniciatívu. Zároveň chce upozorniť na prácu zamestnancov týchto zariadeniach. Na prehliadke predvedú kolektívy rôzne žánre dramatickej tvorby – básnickú i prozaickú, činohru, spevohru, tanec, balet, pantomímu...

Vo festivalovom programe budú účinkovať folklórno-dramatický súbor JASANIMA a AMALIA - DSS Rožňava (Gemerská svadba našimi očami), divadelné súbory SVETIELKO - HARMONIA Strážske (Štyri živly), SUBSIDIUM Rožňava (Rangeri z Texasu), KUKUČATÁ - LÚČ Šemša (Fantomas), DOMKO Košice (Život zbojníka na motívy muzikálu Na skle maľované), VIA LUX Košice – Barca (Medovníkový domček), KRÁĽOVČAN - REGINA Kráľovce (Soľ nad zlato), LÍŠČATÁ Hrabiny Nová Baňa (Drotárik), RAKOVČANKA - ONDAVA Rakovec nad Ondavou (Sila lásky), BARÓNI Šoporňa – Štrkovec (Brána poznania), ANIMA Michalovce (Lady karneval), FEMINA Veľký Blh (Na tej Detve) a tanečné súbory VITALIS DANCE GROUP - IDEA Prakovce (Čarodejné dvere) a LIENKA - LIDWINA Strážske (Recyklačný StarDance).

„Festival vyjadruje posolstvo hendikepovaných ľudí celej spoločnosti, že majú rovnaké záujmy, sny, inšpirácie, predstavy o svojej realizácii. Že chcú ostatným ukázať, čo dokážu. Ak aj sú o niečo ochudobnení, v niečom inom sú bohatší. Všetky akcie, ktoré regionálna samospráva robí v spolupráci a pre klientov zariadení sociálnych služieb, sú spojené s týmto úmyslom,“ hovorí vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková. „Dvanásť rokov sústavnej práce s tvorivými kolektívmi v zariadeniach sociálnych služieb znamená, že už majú nádych profesionality. Skúsenosti s divadelnou tvorbou využívajú aj pri arteterapii a v rámci ďalších aktivít. Stále sa snažíme rozširovať aktivity v mestách o niečo nové. Aj v prípade Mosta úsmevov sme začínali s našimi zariadeniami, len s mladými klientmi, postupne sme festival rozšírili aj o dospelých klientov, o zariadenia neverejných poskytovateľov a pridali sme aj zariadenia z iných krajov.“

Tohtoročný festival Most úsmevov bude opäť o niečo bohatší. „Odmenou pre najlepších bude účasť na III. ročníku dní bábkového divadla a hier pre rodiny Virvar 2015, ktorý organizuje Bábkové divadlo Košice 4. – 7. júna v Košiciach. V piatok 5. júna o 11. hodine bude súčasťou festivalu Virvarový most úsmevov – tvorivé dielne hendikepovaných klientov zariadení sociálnych služieb KSK v átriu Bábkového divadla. V ten istý deň popoludní od 14. hodiny uvidia návštevníci prehliadku umeleckej tvorby hendikepovaných klientov,“ dopĺňa Zuzana Jusková.

Most úsmevov predstavuje a konfrontuje rôzne štýly práce v oblasti tvorivej dramatiky. Otvára tak priestor pre vzájomnú inšpiráciu i výmenu skúseností tvorcov, zamestnancov, výchovných pracovníkov zúčastnených zariadení. Na prehliadke tvorivosti môžu účinkovať výhradne amatéri – klienti zariadení sociálnych služieb v sprievode a za asistencie výchovných pracovníkov. Porota hodnotí výber témy, jej spracovanie, úroveň stvárnenia, pričom do úvahy berie aj zdravotné dispozície účinkujúcich a podiel spoluúčasti výchovných pracovníkov. Cieľom je budovanie sebadôvery a sebavedomia klientov prostredníctvom divadla. Arteterapia a muzikoterapia má v zariadeniach sociálnych služieb svoje výrazné miesto, divadlo im dáva zmysel a cieľ. Tí, čo roky účinkujú v divadelných súboroch, formujú sa ako osobnosti. Vystupovanie na verejnosti im už nerobí problémy.

Impulzom na takýto druh prezentácie bola pred rokmi myšlienka herca a bratislavského regionálneho politika Ľuba Romana, že aj ľudia, ktorí majú v sebe nejakú inakosť, môžu mať v sebe tvorivé schopnosti. Organizátori z Košického samosprávneho kraja túto myšlienku sledujú a rozvíjajú ďalej už dvanásty rok. Snažia sa pomôcť sprostredkovať danosti istej skupiny ľudí, ale aj tých, ktorí sa o nich starajú a podieľajú sa na dramatickej tvorbe. Pri tejto aktivite vidno zmysel práce. Vďaka divadlu sa niektorí klienti vedia zaradiť do inej kategórie. Aj výchovní pracovníci, ktorí pri príprave inscenácií pomáhajú, nachádzajú nové možnosti.

Programový plagát

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.