Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rozšírenie poskytovaných sociálnych služieb o podporované bývanie v obci Prakovce

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Budova so zariadením podporovaného bývaniaKaždý človek túži po osamostatnení sa a má vlastné predstavy o svojom živote. Naše zariadenie umožnilo štyrom prijímateľkám sociálnej služby vytvoriť si vlastné bývanie. Poslaním podporovaného bývania s asistenciou je podporovať každého klienta k využívaniu všetkých služieb s cieľom maximálne rozvíjať nezávislosti a zručnosti. Okrem rozvoja základných biologických potrieb toto zariadenie rozvíja aj potreby osobného rastu, podporuje dôstojnosť klientov a rešpektuje ich individuálny výber.

Byt podporovaného bývaniaKlientom poskytujeme sociálne služby v prostredí, ktoré sa čo najviac podobá prirodzenému prostrediu. Získavajú a rozvíjajú si tu svoje schopnosti a sociálne zručnosti, potrebné pre samostatný život. Okrem toho im poskytujeme poradenské služby zamerané na riešenie bežných problémov. Osobnostný rozvoj klientov je pravidelne monitorovaný. S klientmi pracujeme na individuálnych plánoch a programoch sociálnej rehabilitácii.

V zariadení podporovaného bývania sa prijímateľom sociálnych služieb ponúkajú reálne a zmysluplné denné režimové činnosti a vytvára sa prostredie dôvery a spolupatričnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu ich života.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2023 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.