Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zmeny pri poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) v okrese GELNICA

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Vzhľadom na skutočnosť, že o vydanie povolenia na prevádzkovanie LSPP pre dospelých v okrese Gelnica nepožiadal žiadny iný subjekt, Košický samosprávny kraj pristúpil k prerozdeleniu zdravotného obvodu LSPP pre dospelých v okrese Gelnica medzi poskytovateľov LSPP Spišská Nová Ves, spol. s r.o. a Nemocnica Krompachy, spol. s r.o. a to tak, aby dopad zániku LSPP pre dospelých v Gelnici bol na obyvateľov okresu Gelnica čo najmenší. Obyvatelia väčšiny okresu Gelnica budú mať LSPP pre dospelých s účinnosťou od 1.6.2015 zabezpečenú prostredníctvom poskytovateľa Nemocnica Krompachy, spol. s r.o., okrem obcí Henclová, Nálepkovo, Švedlár, Stará Voda a Závadka, ktoré budú z hľadiska lepšej geografickej dostupnosti pridelené do zdravotného obvodu poskytovateľa LSPP Spišská Nová Ves, spol. s r.o.. Poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ktorí majú zákonnú povinnosť vykonávať LSPP a ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť pre dospelých v okrese Gelnica, zaradí Košický samosprávny kraj s účinnosťou od 1.6.2015 do rozpisu LSPP pre dospelých na ambulanciách LSPP pre dospelých u vyššie uvedených poskytovateľov LSPP.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.