Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Oznamy o voľných miestach

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

17.07.2019

Referent pre sociálne služby

       
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom: referent pre sociálne služby.
 
17.07.2019

Referent ekonomického úseku a hospodársko-prevádzkovej činnosti

       
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja (rozpočtová organizácia) oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu: referent ekonomického úseku a hospodársko-prevádzkovej činnosti.
 
17.07.2019

Vychovávateľ

       
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľ.
 
16.07.2019

Sekretárka

       
Stredná odborná škola, Prakovce 282 oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu sekretárka.
 
10.07.2019

Fyzioterapeut

       
SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom „fyzioterapeut“ s možným nástupom ihneď.
 
10.07.2019

Učiteľ odborných poľnohospodárskych predmetov – zameranie na rastlinnú výrobu

       
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
10.07.2019

Majster odborného výcviku pre odbor autoopravár – mechanik

       
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov.
 
10.07.2019

Učiteľ/ka – anglický jazyk

       
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, 071 01 Michalovce oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ/ka – anglický jazyk na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu určitú - počas materskej a rodičovskej dovolenky.
 
10.07.2019

Opatrovateľ/ka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu „opatrovateľ/ka“ s možným nástupom od 1.8.2019 na dobu určitú.
 
10.07.2019

Pomocná kuchárka

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „pomocná kuchárka“ s možným nástupom od 1.8.2019 na dobu určitú.
 
10.07.2019

Asistentka riaditeľa

       
LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu „asistentka riaditeľa“ s možným nástupom od 1.8.2019 na dobu určitú.
 
10.07.2019

Učiteľ/učiteľka francúzskeho jazyka

       
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Trebišovská 12, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na kratší pracovný čas na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu francúzsky jazyk s nástupom od 1. septembra 2019.
 
09.07.2019

Učiteľ/učiteľka geografie

       
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na kratší pracovný čas na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu geografia s nástupom od 16. 09. 2019.
 
09.07.2019

Učiteľ/učiteľka telesnej a športovej výchovy

       
V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na kratší pracovný čas na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacieho predmetu telesná a športová výchova s nástupom od 16. 09. 2019.
 
03.07.2019

Majsterka odbornej výchovy – odbor praktická žena

       
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – majsterka odbornej výchovy pre odbor praktická žena, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
03.07.2019

Učiteľ odborných predmetov pre odbor kuchár

       
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľa odborných predmetov, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
03.07.2019

Učiteľ telesnej výchovy

       
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu – učiteľ telesnej výchovy, na základe § 11a ods. 1 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
03.07.2019

Pedagogický asistent

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice zverejňuje informácie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu pedagogický asistent s nástupom od 1. 9. 2019.
 
01.07.2019

Učiteľ/ka matematiky

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/ka matematiky na skrátený úväzok 18 hodín vyučovacej povinnosti týždenne s nástupom od 21.08.2019.
 
01.07.2019

Učiteľ/ka – nemecký jazyk

       
Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ/ka – nemecký jazyk na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.
 
28.06.2019

Učiteľ odbornej praxe – strojárstvo, strojné obrábanie

       
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ odbornej praxe– strojárstvo, strojné obrábanie na plný pracovný úväzok.
 
27.06.2019

Vychovávateľ/ľka

       
Školský internát, Werferova 10, 041 15 Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľ/ľka s nástupom od 26.08.2019.
 
27.06.2019

Majster odborného výcviku pre odbor kuchár

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1. 052 01 Spišská Nová Ves , v súlade s § 11a ods. 1 Zákona č 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu majster odborného výcviku pre odbor kuchár.
 
27.06.2019

Učiteľ slovenského jazyka a literatúry

       
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1. 052 01 Spišská Nová Ves , v súlade s § 11a ods. 1 Zákona č 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ slovenského jazyka a literatúry na 2/3 úväzok, zastupovanie počas MD a RD.
 
03.05.2019

Učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu učiteľ/učiteľka odborných predmetov: elektrotechnika s nástupom od 26.08.2019.
 
03.05.2019

Majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár

       
Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu majster/majsterka odbornej výchovy - cukrár s nástupom od 26.08. 2018.
 

Archív starších, už neaktuálnych oznamov

 

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2019 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.