Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Najlepší z kraja súťažia na Detských divadelných Košiciach

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Detské divadelné KošicePočas dvoch dní, 16. - 17. apríla, budú víťazi regionálnych súťažných prehliadok prezentovať rôzne druhy a žánre činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Prehliadka je vrcholným konfrontačným stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov pre zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených publiku od raného veku vnímania po prah dospelosti.

Na Detských divadelných Košiciach si svoje sily zmerajú Divadlo hudby Košice (Červená čiapočka), Divadielko pri ZŠ a MŠ Poráč (Ďuro Truľo), Bzučo Sobrance (Nové šaty), Malinová odrobinka Košice (Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta), Školský divadelný klub Markušovce (Zrkadlá), Alfa Trebišov (Zbojnícka princezná), Muchotrávka Košice (Kozliatka a vlk), Studio 12+20 Spišská Nová Ves (Nosáč), Regetka Ruskov – Valaliky (Zázračná kniha), Červené maky Kecerovce (Ide Miško na koni), DDS Staničiarik Košice (Mobil nad zlato).

Postupová súťažná prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi je prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Predstavuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi, vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov. Súťažná prehliadka vytvára priestor na zhodnocovanie tvorby dospelých a mládežníckych kolektívov a jednotlivcov hrajúcich pre deti, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry s deťmi.

Detské divadelné Košice majú štyri kategórie. Podľa veku účinkujú v jednej kategórii žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a I. - IV. ročníka osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov) a v ďalšej mladí divadelníci nad 16 rokov. Ďalšie kategórie tvoria scénické miniatúry, v ktorých účinkuje jedno až tri deti a súťaž divadelných súborov.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.