Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Pestrý Týždeň slovenských knižníc

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Knižnica v tomto roku pozýva na besedy košických spisovateľov, ktorí svoje najnovšie diela predstavili v minulom roku. „Sme radi, že v Košiciach pôsobia úspešní autori, ktorí sa vo svojej tvorbe venujú aj histórii, kultúrnemu dedičstvu a zaujímavostiam nášho mesta a kraja. Svoj vzťah k miestu, kde žijú a tvoria, pretavujú ako praví lokálpatrioti aj do svojich diel. Aj naša knižnica chce podporiť ideu lokálpatriotizmu, chceme prispievať k vytváraniu pozitívneho vzťahu k nášmu mestu a kraju. Preto sme sa počas tohtoročného Týždňa slovenských knižníc zamerali na tunajších autorov a ich novinky“, uviedla riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Soňa Jakešová. Záujemcov pozýva na besedy s košickými spisovateľmi Milanom Kolcunom, Jánom Zachariášom, Jánom Mičuchom a Slavomírom Szabóom.

Séria podujatí pre verejnosť odštartuje v pondelok 23. marca 2015 o 17:00 hod. v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 besedou s Milanom Kolcunom. Známy je ako sprievodca po Košiciach, autor kníh, nadšený realizátor populárnych tematických potuliek Košicami. Milan Kolcun sa aktívne prezentuje ako spisovateľ, na svojom konte má niekoľko úspešných titulov. Ostatnou z 11 kníh, ktoré nesú jeho autorský rukopis, sú Košické povesti a legendy. Milan Kolcun počas besedy porozpráva o svojej tvorbe, podelí sa aj o svoje „potulkárske“ zážitky.

Priaznivcov klasickej hudby VKJB pozýva v utorok 24. marca 2015 o 17:00 hod. do hudobného oddelenia knižnice na Hlavnej 48 na gitarový recitál absolventa Košického konzervatória a jedného z najvýraznejších slovenských talentov v hre na gitaru Timoteja Závackého.

Beseda so spisovateľom Jánom Zachariášom bude 25. marca 2015 o 16:30 hod. v pobočke VKJB na sídlisku KVP na Hemerkovej 39. Autor knihy Medzi trónom a nebom bude hovoriť o vladároch, ktorí vo svojom pôsobení prejavovali aj hlboký duchovný a náboženský rozmer. Zachariáš vo svojej knihe ponúka lexikón kanonizovaných panovníkov. Ich osudy a vzory duchovného života, ktoré vychádzajú z tradícií západného i východného obradu, sú zaujímavé nielen pre milovníkov histórie. Zachariášova kniha v lexikónovej časti ponúka komplexný výpočet 231 hesiel 233 panovníkov a mocipánov, ktorí boli beatifikovaní alebo kanonizovaní.

Téme zániku Prvej republiky sa bude venovať Ferdinand Vrábel, odborník Ústavu politických vied SAV, ktorý sa špecializuje na vzťahy Čechov a Slovákov. Prednáška bude 26. marca 2015 o 15:00 hod. v hudobnom oddelení VKJB na Hlavnej 48 v Košiciach. Podujatie knižnica pripravila v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach.

Ján Mičuch, autor rozhlasových hier, pásiem, kabaretov a rozprávok prijal pozvanie na besedu 26. marca 2015 o 17:00 hod.. Beseda bude v pobočke VKJB na sídlisku Nad jazerom na Uralskej 3. Ján Mičuch vydal básnickú zbierku Ticho, tichšie, horúco, vlani mu vyšla kniha s názvom Z blues do úst. Pre Mičuchovu tvorbu je charakteristický humor, jemná irónia a sebairónia, ktoré sú jeho typickým výrazovým prostriedkom reflektujúcim osobné a spoločenské témy.

Cyklus stretnutí s košickými autormi uzavrie beseda so spisovateľom Slavomírom Szabóom 27. marca 2015 o 17:00 hod. v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5. Slavomír Szabó má na svojom konte 21 kníh, zameriava sa na poviedky z regiónu východného Slovenska, publikuje aj rozprávky a rozhlasové pásma. Jeho knihy vychádzajú na Slovensku i v Česku. Ostatná kniha s jeho autorským rukopisom Na prahu Gemera vyšla v roku 2014. Spisovateľ je zakladateľ Literárnej spoločnosti Pravé orechové, ktorá sa zaoberá tvorbou beletrie na základe zozbieraných reálnych a tradovaných príbehov. Literárna spoločnosť ich získava počas rozhovorov s najstaršími obyvateľmi navštívených obcí a prispieva tak k zachovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva regiónu. Slavomír Szabó je výnimočným znalcom histórie, povestí, povier a tradovaných príbehov, ktoré sa viažu k zaujímavým miestam kraja. „Na Slovensku chýba systematická záchrana starých tradovaných povestí ako duchovného dedičstva národa a národností. Príbehy, ktoré často prežili aj storočia, v súčasnosti zanikajú. Ak sa v krátkom čase neurobí literárny výskum v regióne, definitívne prídeme o príbehy, ktoré dnes pozná už iba najstaršia generácia“, hovorí Slavomír Szabó.

Detských čitateľov Verejná knižnica Jána Bocatia pozýva 23. marca 2015 o 14:00 hod. do centrálnej požičovne na Hviezdoslavovej 5 na literárno-hudobné pásmo v podaní žiakov literárno-dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Pásmo uvedú aj v pobočkách VKJB 25. marca 2015 o 14:00 hod. v Barci a 26. marca 2015 v rovnakom čase na sídlisku KVP.

Maratón podujatí uzavrie obľúbená Noc s Andersenom v piatok 27. marca 2015. VKJB sa do tejto tradičnej medzinárodnej akcie na podporu detského čítania zapojí akciami v pobočke knižnice v Šaci.

Informácie o programe Verejnej knižnice Jána Bocatia sú na stránke www.vkjb.sk.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.