Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

12. január 1985 – 15:50

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Poškodené dieloNázov výstavy je dátumom, keď Východoslovenskú galériu v Košiciach (v roku 1985 sídliacu v Dessewffyho paláci na Leninovej ulici 72, dnes Hlavnej ulici) postihol požiar spôsobený výbuchom plynu unikajúceho z plynového vedenia na priľahlej Šmeralovej (dnes Poštovej) ulici. Výstavu sprevádza rovnomenná publikácia s bohatým dokumentačným materiálom.

Požiar, ktorý nezavinila galéria, nenávratne zničil 1030 výtvarných diel. Zničené boli maľby, grafiky, kresby, plastiky i diela úžitkového umenia vytvorené 276 autormi vo viacerých epochách - od baroka po 20. storočie.

Aktuálnou výstavou si Východoslovenská galéria pripomína 30. výročie tragickej udalosti a súčasne chce verejnosti po prvý raz predstaviť, prostredníctvom digitálne spracovaných reprodukcií, diela, ktoré v dejinách výtvarného umenia už nie sú prítomné fyzicky. Vzhľadom na dobu, keď sa toto nešťastie udialo, prevažujú na výstave čiernobiele reprodukcie (okolo 450). Kurátorom sa však podarilo z viacerých zdrojov získať aj niekoľko farebných reprodukcií, ktoré sú vytlačené na plátne, a ktoré bezprostrednejšie sprostredkúvajú vzhľad už nejestvujúcich originálov.

Technológia digitalizácie umožnila zrealizovať myšlienku výstavnej prezentácie diel, aby sa odborná ale i laická verejnosť mohla oboznámiť s tým, čo, žiaľ, bolo nenávratné zničené, hoci ich morálny život pokračuje v dejinách naďalej.

Čoskoro po vyšetrení príčin požiaru a konsolidácii pomerov v galérii, pristúpili jej pracovníci k záchrane toho, čo sa zachrániť ešte dalo. Pri záchrane poškodených diel veľkorysou pomocou prispeli Akadémia výtvarných umení v Prahe, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Národná galéria v Prahe a Stredná škola umeleckopriemyselná v Košiciach. Návštevníci sa s niekoľkými zreštaurovanými dielami sprevádzanými i ukážkami reštaurátorských protokolov môžu oboznámiť na výstave.

Keďže reštaurovanie umeleckých diel je ekonomicky náročný a dlhodobý odborný proces, viaceré diela na svoju záchranu a svetlo výstavných siení ešte čakajú. Rovnako aj niektoré z nich možno vidieť na výstave. Ale nakoľko kapacita výstavných priestorov neumožňuje vystaviť reprodukcie všetkých 1030 zničených diel, záujemcovia si ich môžu pozrieť na digitálnej projekcii v malej kinosále priamo vo výstavných priestoroch.

Plagát

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.