Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rok 2015 je Európskym rokom rozvoja

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Rozvojová politika je neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky EÚ. Málokto vie, že EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete, keďže poskytuje viac ako polovicu svetovej pomoci chudobným krajinám. V roku 2013 dosiahla rozvojová pomoc EÚ spolu celkovo 56,5 miliardy €. V rámci Európskeho roka rozvoja chce preto EÚ lepšie oboznámiť svojich občanov s konkrétnymi výsledkami rozvojovej pomoci a jej význame, podporiť angažovanosť a záujem občanov o rozvojovú pomoc, ako aj umožniť občanom viac vstúpiť do tvorby rozvojovej politiky.

Rok Európskeho rozvoja má pomôcť prezentovať európske odhodlanie bojovať proti chudobe a inšpirovať obyvateľov k väčšej angažovanosti pri riešení svetovej chudoby a smerovaní rozvojovej pomoci. Podľa prieskumu Eurobarometra 2013 si vyše 80% občanov EÚ myslí, že rozvojová pomoc je dôležitá, 60% považuje riešenie chudoby v rozvojových krajinách za jednu z priorít EÚ, no zároveň 50% opýtaných nemá dostatočné informácie o rozvojovej pomoci.

Motto Európskeho roka rozvoja je „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť.“ Cieľom v roku 2015 preto bude oboznámiť obyvateľov EÚ so systémom rozvojovej pomoci a ukázať, ako aj vďaka nim rozvojová pomoc pomohla chudobným krajinám.

Hlavné aktivity v rámci Európskeho roka rozvoja na Slovensku:

Bližšie informácie o Európskom roku rozvoja nájdete na:

http://err2015.zifer.sk/

https://europa.eu/eyd2015/sk

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.