Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Stavebník – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní splnomocnil, na  základe plnomocenstva zo dňa 9.12.2014 SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, Košice, podal dňa 15.1.2015 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: "KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, UČS 01 Križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda s napojením na  zrekonštruovanú trať na Južnej triede".

Stavebník – Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, ktorý v konaní splnomocnil, na  základe plnomocenstva zo dňa 9.12.2014 SUDOP Košice a.s., Žriedlova 1, Košice, podal dňa 15.1.2015 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice, UČS 07 Križovatka Námestie Maratónu mieru – úsek „ľavé odbočenie“ z Komenského ulice smer Hviezdoslavova – Masarykova ulica“.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.