Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

OP - mestá a obce

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Slovenská republika uzavrela s Európskou komisiou dňa 20.6.2014 Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020. V zmysle tejto dohody bude Slovensko čerpať Európske štrukturálne a investičné fondy prostredníctvom nasledovných 6 základných operačných programov:

Samostatným režimom sa budú riadiť programy, ktoré sú implementované na základe špecifických usmernení Európskej komisie:

Niektoré z uvedených operačných programov už boli odsúhlasené Európskou komisiou, iné sú v súčasnej dobe v štádiu odsúhlasovania. Vzhľadom na to, že súhrn uvedených operačných programov predstavuje pomerne rozsiahly písomný materiál, pripravili sme stručnú informáciu pre mestá a obce v Košickom kraji, z ktorých opatrení príslušných operačných programov a na aké aktivity sa budú môcť v programovom období 2014 – 2020 uchádzať o finančné zdroje zo štrukturálnych fondov. Vzhľadom na to, že niektoré operačné programy nemajú opatrenia, kde sú mestá a obce oprávnenými prijímateľmi pomoci, v materiáli nie sú uvedené. Ide o nasledovné operačné programy:

Z uvedených dôvodov má materiál len informačný charakter pre predbežnú orientáciu v problematike. K podrobnejšiemu štúdiu problematiky slúžia texty príslušných operačných programov zverejnené buď na internetovej stránke Vlády SR alebo na internetovej stránke KSK. Z dôvodu prehľadnosti uvádzame v prílohe materiálu súhrnnú tabuľku, v ktorej sú v rámci jednotlivých operačných programov prioritné osi, u ktorých sú oprávnenými žiadateľmi samosprávne kraje, mestá a obce poprípade MAS (miestne akčné skupiny) s tým, že prioritné osi, kde sú mestá a obce poprípade MAS oprávnenými žiadateľmi sú v tabuľke vyznačené tmavšou farbou pozadia.

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2021 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.