Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Rossiniho Popolušku uvádzajú spoločne Bábkové divadlo a Štátne divadlo Košice

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

„Myšlienka uskutočniť takýto projekt dozrievala niekoľko rokov, ale podmienky na jeho realizáciu sa zreálnili v minulom roku a idea sa pretavila do konkrétneho výsledku. Veríme, že bude dobrý," uviedol riaditeľ ŠD Košice Peter Himič. Podľa neho predstavenie, v ktorom sú obe divadlá rovnocennými partnermi, môže do budúcnosti otvoriť nové možnosti na spoluprácu.

„Určite to nebude jednoduché, sú to dve divadlá, dva žánre a navyše je to predstavenie pre deti, ktorého príprava je oveľa náročnejšia, lebo detský divák vám nič neodpustí. Aj preto tento projekt vnímam ako niečo výnimočné pre naše divadlo," dodal Himič.

Popoluška je inscenácia, ktorá je pre Bábkové divadlo v Košiciach z viacerých hľadísk veľmi zaujímavá. „Pre naše divadlo sa týmto projektom otvorili nové možnosti na tvorbu, ktoré doposiaľ boli determinované predovšetkým javiskovým priestorom. Sme radi, že vďaka koprodukcii so Štátnym divadlom Košice môžeme ukázať široké možnosti bábkového divadla a predstaviť divákom tento žáner aj v šate, v akom ho doposiaľ nepoznali," doplnil riaditeľ Bábkového divadla Pavol Hrehorčák. Vyzdvihol, že v rámci prípravy projektu sa rozšírila spolupráca Bábkového divadla s ďalšími inštitúciami. Ide predovšetkým o odborné stredné školy - Školu úžitkového výtvarníctva Košice, Strednú odbornú školu Gemerská, Strednú odbornú školu Košice - Šaca, ktoré divadlu výrazne pomohli pri výrobe scény, kostýmov, bábok a rekvizít. „Práca na tejto inscenácii pomohla študentom získať prax a vyskúšať si prácu na reálnej divadelnej výprave, ale hlavne upozornila na dôležitosť špecifických odborov v stredných odborných školách," doplnil Hrehorčák.

Napriek tomu, že príbeh o Popoluške je notoricky známy z televíznych a filmových spracovaní, predsa len je operná verzia trochu odlišná. „Vyznačuje sa nielen originálnym motivickým spracovaním, ale predovšetkým vynikajúcim hudobným pretlmočením a humorom, ktorý je podporený netradičným spojením dvoch diametrálne odlišných divadelných žánrov – opery a bábkového divadla. Tieto dva zdanlivo nezlučiteľné svety sú osobitým spojením tradičného sveta bábkohercov v polohe herecko-animátorskej a čarovného sveta opery reprezentovaného speváckymi výkonmi sólistov – všetko v sprievode živého orchestra," poznamenal režisér predstavenia Pavel Uher.

Hudobné naštudovanie má v rukách dirigent košickej opery Igor Dohovič. V realizačnom tíme sú aj dramaturg Ľubomír Šárik a scénografka a kostýmová výtvarníčka Irena Marečková. V opernej časti sa predstavia sólisti Lenka Čermáková, Gabriela Hübnerová, Michaela Várady, Anton Baculík, Marek Gurbaľ, Marián Lukáč a Michal Onufer, v bábkovej časti herci Mariana Bódyová, Erika Molnárová, Eva Ryšáková Cibulová, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Peter Creek Orgován a Andrej Sisák.

Plagát Popoluška

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.