Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Dargov v spomienkach priamych účastníkov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Autor knižky Peter Novýkmec a vedúca odboru kultúry KSK Jana Kovácsová.Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie knihy Petra Novýkmeca Spomienky z dargovského bojiska. Publikácia je zaznamenaním autentických výpovedí pamätníkov, ktorí boli svedkami vojnových udalostí počas 2. svetovej vojny. Publikáciu vydalo v spolupráci s Petrom Novýkmecom Kultúrne centrum Abova, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.

Publikácia je výsledkom zberateľského úsilia Petra Novýkmeca. Je zbierkou autentických príbehov, cenným príspevkom k regionálnej histórii, svedectvom priamych účastníkov. Je prezentáciou terénneho výskumu a zaznamenaním autentických výpovedí pamätníkov o prechode frontu regiónom pod Slanskými vrchmi na prelome rokov 1944 -1945.

Pamätník a stráž.V Spomienkach z dargovského bojiska je príspevok Martina Kurečka o priebehu bojov o Dargovský priesmyk a o ich výsledku. Peter Novýkmec zozbieral spomienky pamätníkov, napr. Jána Vysokého (nar. 1932) z Albinova, Andreja Onderišina (1919) z Albinova, Anny Nemcovskej (1932) z Bačkova, ďalej spomienky ľudí z Dargova, Davidova, Dvorianok (spomienky pamätníkov aj výpis z obecnej kroniky), Egreša, Kalše, Kochanoviec, Kravian, Ondavy, Sečoviec, Slanského Nového Mesta, Višnova, Zbehňova, Zemplínskej Teplice (výpis z obecnej kroniky). V knihe sú zaradené opisy bojov o Dargovský priesmyk a Slanské vrchy očami priamych účastníkov, napr. V. V. Karpova (životopisec armádneho generála I. J. Petrova), V. M. Malkina (zástupca veliteľa pluku pre veci politické), generálmajora V. F. Gladkov) a iných.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.